Accessibilitat

Disseny accessible

El disseny de la Borsa de Voluntariat segueix els principis d'accessibilitat per a llocs web de World Wide Web Consortium (W3C), definits en la guia WCAG 2.1.

Ús amb teclat

El disseny de la Borsa de Voluntariat permet accedir a tota la funcionalitat usant el teclat. Seguiu les següents indicacions:

- prémer la tecla tabulador per passar d'un control o zona activa de la pàgina al següent; useu majúscules (shift)+tabulador per anar al control anterior

- prémer la tecla retorn (enter) per activar un botó o zona activa

- per usar la Cerca avançada, navegueu amb la tecla tabulador fins que el botó de 'Cerca avançada' quedi remarcat per un marc gris que el resalta. Aleshores, prémer la tecla cursor-abaix per desplegar el menú d'opcions; usar les tecles cursor-abaix i cursor-amunt per navegar per les opcions; prémer retorn (enter) per seleccionar o de-seleccionar un valor; prémer la tecla escapada (esc) per plegar el menú.

Formulari de suggeriments

En el cas que tingueu alguna dificultat en accedir al contingut de la borsa de voluntariat, us agraïrem que ens la indiqueu a través del següent formulari: